Logo Lonen 2.0
Handige weetjes

Nieuws

Privégebruik auto van de zaak

Wanneer vervalt de “Verklaring geen privégebruik auto van de zaak”?
Als u een “Verklaring geen privégebruik auto van de zaak” heeft aangevraagd bij de Belastingdienst is deze voor onbepaalde tijd geldig.
Tussentijdse wijzigingen dient u wel aan de Belastingdienst door te geven, zoals een ander kenteken of wijzigingen die leiden tot het intrekken van de verklaring.

Wijzigingen die leiden tot intrekking van de “Verklaring geen privégebruik auto van de zaak” zijn:

  • Overschrijding van de 500 kilometergrens.
  • U heeft de auto niet meer tot uw beschikking.
  • U gaat een bestelauto rijden die u buiten werktijd niet meer mag/kan gebruiken.
  • U gaat een bestelauto rijden waarvoor een schriftelijk verbod op privégebruik geldt.
  • U gaat in een bestelauto rijden waarvoor eindheffing wegens doorlopend afwisselend gebruik geldt.
  • U gaat in een bestelauto rijden waarvoor de werkgever met de Belastingdienst een afspraak heeft gemaakt voor het privégebruik.
Referenties

Voor wie werken wij?